top of page

סיוע לתושבי כיסופים

קרן שורש יוזמת ומפעילה פרויקטים שמטרתם העצמה וקידום  חוסנה וזהותה של החברה הישראלית.

חשוב לנו שהסיוע של קרן שורש יגיע באופן מדויק וישיר למשפחות הזכאיות וכן בסכום המדויק (500 ש"ח לאדם). לשם כך, נבקשכם למלא את כלל הפרטים להלן.
(למילוי על ידי נציג אחד מכל משפחה)

WhatsApp Image 2023-11-28 at 17.34.24.jpeg

טופס קבלת סיוע

פרטי מבוגר 1

פרטי מבוגר 2

ילדים:

bottom of page